понеделник, 24 януари 2011 г.

СЪВРЕМЕННО ОБЩУВАНЕ

Какво му трябва
на човек?
Компютър, но
работещ.
Работеща мишка,
работещо флопи,
работещо СД,
работещ Интернет
и
всичко е на ред.
Светът е твой.
приятелите с теб
са
дори да са
през океана,
в Ташкент, Москва
или Сибир
Отава, Детройт
или Торонто.
Дубай или пък
Южна Африка.
Приятелите с теб
са
благодарение
на Интернет.

неделя, 23 януари 2011 г.

РАЗМИСЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО У НАС

Четейки "Новият" Законо проект за Образованието, установявам, че промени в него почти няма- просто изреченията се обръщат или се добавят нови думи. Сами ще се убедите от долу изложеното:

Раздел VII

Движение на ученици

Чл. 89. (1) (Ученик, който има годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети/модули

от различните видове подготовка с изключение на свободноизбираемата, предвидени в училищния учебен

план за съответния клас, полага поправителен изпит по съответния учебен предмет/модул при условия и по

ред, определени с държавния образователен стандарт за системата за оценяване.)- стар текст

Нов текст -

Ученик, който има годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети/модули,

предвидени в училищния учебен план за съответния клас, с изключение на учебните предмети/модулите от

свободноизбираемата продготовка, полага поправителен изпит по съответния учебен предмет/модул при

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за системата за оценяване.

Но аз искам да ви обърна внимание на

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно поправителните изпити

по съответния учебен предмет/модул, повтаря класа.

Този текст не е променян. Значи действа и до сега.

Въпросът ми е - ЗАЩО СЛЕД КАТО В ЗАКОНА СЕ КАЗВА ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ УЧЕНИКА ПОВТАРЯ КЛАСА, НЯМАМЕ ПОВТАРЯЩИ УЧЕНИЦИ???

Защо, всички учители се оправдават, че нямат право да оставят ученика да повтаря съответния клас ?

Ако си отговорим на тези въпроси, ще разберем, защо девалвира образованието у нас и защо ставаме свидетел на изварщенията в това отношение.

Къде изчезнаха истинските учители? Защото един истински учител, никога няма да направи компромис със себе си и не би позволи ученик, който не желае да учи, да продължи образованието си. Законът е на страната на учителя!?

Защо тогава учителят не го спазва ???

За мен има два отговора : Или учителят е некадърен и мястото му не е там, или просто не знае закона и правата си!

Господа от МОН , вместо да се занимавате и да губите парламентарно време с т.н. промяна на закона, защо не вземете да промените учителите си или да им обърнете внимание на правата, които имат ?!

Така ще се решат много проблеми и няма да излизат некадърници с дипломи, които после ще стават държавни управници. Но това могат да сторят само качествени хора, а дали ВИЕ сте такива ?

23.1.2011г

Русе

Светланда Йорданова Рашкова

сряда, 19 януари 2011 г.

МЪЖЕ

МЪЖЕ

Защо мъжете
все очакват
Съдбата тяхна
ти да разрешиш?
Защо очакват
ти да си арбитър
в живота техен?
Защо страхуват се
Съдбата в своите ръце
да вземат ?
Да кажа
Искам те
или пък
Не!
Ела или
Недей!
Желая те или
Не те желая!
Защо не спрат със свойте
Недомлъвки
И с думи свои не
изкажат копнежа свой!

Светланда Рашкова

събота, 8 януари 2011 г.

абсурд

АБСУРДЪТ НА АБСУРДИТЕ

Годината е преди 1970 година. Действието се развива в с. Пиперково окръг Русенски. Това е моето детство. В селото има един магазин- смесен. Така ги наричаха. Там се продават колбаси, оцет, олио, гуменки, сирене, телевизори хладилници и всичко…

Моят баща го включват в комисия за проверка на този магазин, като член.Поредната провокация на комунистите! При тази ревизия се оказва ,че от магазина липсват доста неща - телевизор, храдилник и все такива големи работи. Обвияемият за липсата е – естествено - БАЩА МИ (Фашистът). Да се чудиш и да се маеш?!... Как може човек, който е член на комисия за проверка и ревизия на магазина да е откраднал всичката тази стока?!

Що ли се чудя? Комунистическа промисъл!

Е нали по майчина линия съм КОМУНИСТ и чичо Христо синът на брата на дядо ми Стойчо, съумя да разбере абсурда и да се обади където трябва и баща ми не влезе в затвора вместо истинският крадец. Но какво му коства всичко това …, той си е знаел?!!

Абсурд!Абсурд! Абсурд!

И защо ли тази вечер се сетих затова?!...

Може би защото подобни АБСУРДИ все още съществуват !?!...

08.01.2011година

24,44 часа

Русе

Светланда Йорданова Рашкова